Bezpieczeństwo

Jesteśmy zarejestrowanym w KNF licencjonowanym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nasza działalność podlega nadzorowi KNF.

bbb

Dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów dane rejestrowane na stronie www są zabezpieczone szyfrowanym protokołem SSL.

Dane otrzymane od Państwa wykorzystujemy wyłącznie w celu wykonywania zawartej umowy.


Ważne! Wszelkie informacje o zakresie usług, limitach usług, karencji oraz innych ograniczeniach są zawsze zapisane w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać i zapoznać się z warunkami umowy.

Jak działa ubezpieczenie
Na co zwrócić uwagę
Jak kupić
Dlaczego my?
Dlaczego warto?
Bezpieczeństwo