Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy?

aaa

bbb

ccc

Wybierając ubezpieczenie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na:

  • aaa
  • bbb
  • ccc
  • ddd
  • eee


Ważne! Wszelkie informacje o zakresie usług, limitach usług, karencji oraz innych ograniczeniach są zawsze zapisane w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać i zapoznać się z warunkami umowy.

Jak działa ubezpieczenie
Na co zwrócić uwagę
Jak kupić
Dlaczego my?
Dlaczego warto?
Bezpieczeństwo